Spracovanie osobných údajov

Drahý čitateľ, biker,

 

Tvoju dôveru a priazeň si nesmierne cením.

Ak si so mnou v pravidelnom kontakte cez sociálne siete alebo prostredníctvom newslettra na ktorý si sa dobrovoľne prihlásil, vedz že Tvoje osobné údaje sú u mňa v maximálnom bezpečí. Vynaložím maximálnu možnú mieru, aby som ich ochránil proti zneužitiu a nikdy ich bez Tvojho súhlasu neposkytnem tretím stranám.

To všetko v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018. 

Tento zákon upravuje a definuje ako možno nakladať s osobnými údajmi v EÚ, ktoré si mi (vždy) dobrovoľne a bez nátlaku poskytol.

 

Aké osobné údaje spracovávam?

V prvom rade ide o údaje, ktoré si mi poskytol na základe žiadosti o odoberanie newslettra, teda meno (ak si ho uviedol pravdivo) a email.

Ďalej spracovávam, resp. pre analytiku a cielenú reklamu môžem používať Tvoje osobné údaje, za ktoré sa v zmysle GDPR považuje aj Tvoja IP adresa a cookies.

 

IP adresa

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

Ja však IP adresy nijako priamo nesledujem, sprostredkovane ich spracuvávam v nástroji Google Analytics pre interné štatistiky, ktoré neposkytujem žiadnej tretej strane.

 

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Tvojho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Tvojho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používam, nepoškodzujú Tvoj počítač.

Cookies, ktoré sa na www.bicyklizmus.sk používajú, alebo plánuj používať, si môžeš nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžeš zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Tvojho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdeš v pomoci každého prehliadača. Ak používaš rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčam každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Tvojim preferenciám cookies.
Cookies  môžeš v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vieš, kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.
Môžeš úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo zvoliť si režim privátneho prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musíš však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies.

 

Čo to pre Teba znamená?

  1. Na zber údajov používam aplikáciu MailChimp, ktorá aj keď je spravovaná firmou z USA, teda mimo EÚ, zaviazala sa k plnej kompatibilite s európskym GDPR.
  2. Ako providera používam slovenský Websupport, ktorý by sa potenciálne vedel dostať z Tvojim osobným údajom a tak isto dodržujú GDPR. Ako? To vieš pozrieť v ich obchodných podmienkach.
  3. Pre analytiku používam nástroje spoločnosti Google, ktorý pracujú s dátami užívateľov, avšak na anomymnej úrovni pre potreby štatistiky a rozsah ich spracovania ja, ako bicyklizmus.sk neviem ovplyvniť.
  4. Propagáciu robím prostredníctvom sociálnych sietí – Instagram, Facebook, Pinterest. Tvoje osobné údaje im priamo neposkytujem, ale predpokladám, že platí to, čo pre Google v bode 3.

 

Čo s tým môžeš robiť a teda aké sú Tvoje práva?

V rámci GDPR máš zo zákona nasledovné práva. Hocktoré z nich si ôžeš kedykoľvek uplatniť a hneď ako sa tak rozhodneš a napíšeš mi, bezodkladne Ťa o tom budem kontaktovať:

(i) Právo na opravu

Bez zbytočného odkladu opravím nesprávne údaje, ktoré sa týkajú Tvojej osoby. resp. doplnením neúplné údaje ak ma o to požiadaš.

 

(ii) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“)

Ak ma o to požiadaš, Tvoje osobné údaje vymažem hneď ako to bude možné a budem Ťa o tom informovať. Prosím ber na vedomie, že odhlásenie sa z newslettru automaticky neznamená, že Tvoje osobné údaje sú vymazané. MailChimp ich stále ukladá, aj keď newsletter už nedostávaš. Preto o výmaz z databázy musíš explicitne požiadať cez email.

 

(iii) Právo na prenosnosť údajov

Máš právo preniesť svoje osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a zároveň ak s tým v medziach zákona budeš súhlasiť.

 

(iv) Právo namietať

Máš právo namietať na spracovanie osobných údajov, ktoré sa Ťa týkajú, u mň je to na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Pri prihlasovaní na newsletter som sa Ťa znažil jasne poučiť, čo môžeš v newslettri očakávať. Svoju námietku nedostávať ho môžeš ale jasne vyjadriť bez potreby kontaktovať priamo mňa (napr. okamžitým zrušením odoberania newslettru kedykoľvek formou odhlásenia sa z odberu kliknutím na odkaz v samotnom newslettri).

 

(v) Odvolanie súhlasu

Máš právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Ťa týkajú. Môžeš súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. V každom prípade ma môžeš kedykoľvek kontaktovať na môj mail.

 

(vi) Právo na prístup k informáciám

Ak máš akúkoľvek pochybnosť, resp. otázku ohľadom spracovania osobných údajov, musím Ti ju zodpovedať. A rád to spravím. Stačí ma kontaktovať na andrej@bicyklizmus.sk.

 

Prehlásenie a kontakt

Dovoľujeme si Ťa uistiť, že ako spracovávateľ Tvojich osobných údajov som povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie Tvojich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení prípadných zmluvných záväzkov s Bicyklizmus.sk. Bez Tvojho súhlasu  nebudú osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov ma kedykoľvek môžeš kontaktovať na andrej@bicyklizmus.sk. Takéto žiadosti budem spracovávať s najvyššou prioritou a odpíšem hneď ako to bude možné.